ROTARYEN

Rotaryenler;

Görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, işlerimizi geliştirmek,
yeni dostlar edinmek, topluma gönüllü hizmetler sunmak için bir araya gelen
bütün dünyada 1.200.000’den fazla kişidir.

Rotaryenler;

  • Suyunu içmeyecekleri kuyular kazan,
  • Hayatlarında hiç karşılaşmayacakları çocukları aşılayan,
  • Hiç tanımayacakları çocuklara eğitim olanakları sağlayan,
  • Gölgesinde hiç oturmayacağı ağaçlar diken,
  • Renk, ırk, politik görüş farkı gözetmeksizin aç insanları doyuran,
  • Dünyanın bir ucundaki çocuklara ümit olan kişilerdir.